• Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğine bağlı hareket etmek,
  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik bütün çalışanların aktif katılımı ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
  • Süreçlerimizin, performansımızın ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileşmesine çalışmak,
  • Yenilikçi yaklaşım ile çevre dostu ve yüksek kaliteli tekstil, beton katkı ve endüstriyel kimyasalları üretimi yapmak,
  • Satış organizasyonumuz ile hızlı ve güvenli hizmet sunmak,
  • Müşteri ve yasal mevzuatların belirlediği şartlara tam uyum göstermek,
  • Müşterilerimizin satış öncesi ve satış sonrası sürekli memnuniyetini sağlamak,

her Erca Group Kimya çalışanının ortak hedef ve sorumluluğudur.