ERCA GROUP; hizmet ettiği endüstrilerde, katma değer yaratmayı, yeniliklere öncülük ederek, müşterilerimizin rekabet edebilme ve kalite düzeylerini arttırmayı hedeflemektedir.Doğal kaynakların sorumluca kullanılmasına yönelik ürün ve prosesler geliştirmeyi firmamızın yukarıda belirtilen hedef ve misyonuna entegre etmek bizler için geleceğin dünyasına katkı anlamına gelecektir.

Çalışanlarıyla,müşterileriyle,tedarikçileriyle bu ortak değerler çerçevesinde ilişkiler kurarak sürdürülebilir bir büyüme ve yatırım atmosferi yaratmak için çalışan ERCA GROUP ülkemizde ciddi bir büyüme arzusundadır.

Büyüyen ekonomilerin bir parçası olmayı hedefleyen ERCA GROUP ülkemizde önümüzdeki 5 yılda bulunduğu alanlarda 2 rakamlı büyüme hızına ulaşmak hedefiyle ve 2020 yılında 2 kat bir büyüklüğü sağlayacak bir stratejiyle hareket edecektir.

Tüm bahsettiğimiz hedefler ve çalışma biçiminin yaratıcılarının insan unsuru olduğunun bilincinde olduğumuzu firmamızın insan unsuruna ciddi bir önem vereceğini de belirtmek isteriz.Eğitim, çevre, çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda en üst düzeyde gereken düzenlemeler yapılmakta ve yapılacaktır.

Onur Şanlı
Genel Müdür